نظارت بر چاپ

نظارت بر چاپ الهه قلم

همانطور که برای ساخت و ساز به یک مهندس ناظر نیاز داریم تا سازه مان را طبق استانداردهای موجود، برپا کند، برای تولید یک پروژه چاپی به مراتب نیازی بیشتر از یک سازه به یک ناظر چاپ نیاز داریم تا از باطله شدن کار و هدر رفتن سرمایه مان، جلوگیری کند. در کار ساخت و ساز چنانچه هر قسمتی ایراد و اشکالی داشته باشد امکان بازسازی آن وجود دارد اما در یک کار چاپ شده اشکال دار، امکان هیچگونه بازسازی وجود ندارد و هیچ راهی جز باطله کردن آن نداریم.

کنترل فنی کلیه مراحل از طراحی تا چاپ که توسط ناظر چاپ انجام می شود را نظارت بر چاپ می گویند که عملیات یا فرآیندی فنی و بسیار تخصصی است.

این عملیات بایستی از مرحله دریافت سفارش از مشتری شروع و تا تحویل بی عیب و نقص آن پایان یابد. در واقع مشاوره با مشتری در زمینه مورد درخواست او و اعلام بهترین پیشنهاد در زمینه چاپی شروع کار محسوب می شود.

در بسیاری موارد شرکت های تولیدی نوپا یا کهنه کارهایی که محصولات جدید عرضه می کنند یا قصد حضوری متفاوت در بازار را دارند با مشاوره حرفه ای در زمینه محصول مورد نظرشان می توانند به شیوه مناسب و بهتر در ارائه مطلوب محصول خود برسند و این نخستین حرکت در کار نظارت بر چاپ است.به دنبال آنف کار طراحی با توجه به شیوه چاپ و در نظر گرفتن چاپخانه مورد نظر شروع می گردد.